Masterclass communicatiestrategie hvr group
Ontwikkelen

Masterclass Communicatie­strategie

Terug naar overzicht

Van der Hilst vroeg om een Masterclass Communicatiestrategie te ontwikkelen die past bij de veranderende eisen die aan de communicatieprofessional gesteld worden.

Veranderende eisen

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo, mede onder invloed van communicatie- en internettechnologie. Steeds vaker werken organisaties samen met tal van andere spelers om te kunnen leveren waarvoor zij bedoeld zijn. In nieuwe en vaak wisselende verbanden zetten ze hun organiserend vermogen in om antwoorden te vinden voor de vraagstukken van deze tijd. Andere vormen van organiseren vragen om andere vormen van communiceren: organiseren = communiceren.  Strategieontwikkeling en dagelijkse dienstverlening in het primair proces vragen om integrale benaderingen. De scheidslijn tussen buiten en binnen, tussen extern en intern is niet langer strak te trekken. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan de bijdrage en het handelingsrepertoire van communicatieprofessionals en hun opdrachtgevers zoals managers, beleidsmedewerkers en ondersteunende stafmedewerkers.

Masterclass via Van der Hilst

Voor van der Hilst communicatie zijn deze ontwikkelingen aanleiding om haar aanbod aan opleidingen en trainingen aan te passen of aan te vullen. Aan HVR is een aantal jaren geleden gevraagd om in de groeiende behoefte aan nieuwe inzichten en eigentijds instrumentarium te voorzien en een Masterclass Communicatiestrategie te ontwikkelen die in een open inschrijving sinds 2014 wordt aangeboden. In vijf beknopte sessies koppelen we  actuele theoretische inzichten aan de praktijk van de deelnemers.

  • Kijk op www.hilst.nl voor meer informatie over deze masterclass.

Masterclass in company

De impact van de geschetste ontwikkelingen in nieuwe vormen van organiseren en communiceren is voor elke organisatie en voor elke sector anders. Daarom krijgt  HVR steeds vaker de vraag de Masterclass in company aan te bieden. Met aandacht voor en accent op de vraagstukken van de eigen organisatie. Zo verzorgden wij de Masterclass voor senior communicatieadviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voor staf en management van HIVOS, voor concullega’s van adviesbureau Future Communication, voor de communicatiesector van de Gemeente Eindhoven en voor jonge beleidsambtenaren van het ministerie VWS. Aan de hand van concrete vraagstukken of dossiers passen we nieuwe theoretische inzichten toe op de praktijk van deze opdrachtgevers en ontwikkelen we met de deelnemers effectieve communicatiestrategieën passend bij het huidige tijdsgewricht.

Resultaat

Inmiddels hebben meer dan 100 communicatieprofessionals en beleidsmensen de Masterclass bij van der Hilst Communicatie en/of in een in company variant gevolgd.

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op