De Meent in Alkmaar, onderdeel van Alkmaar Sport
Ontwikkelen

Organisatie van de communicatie

Terug naar overzicht

Alkmaar Sport is een ambitieus en groeiend sportbedrijf dat volop in beweging is. Net zoals het team Communicatie, waar de werkdruk hoog is en het aantal verzoeken toeneemt. Hoog tijd om de manier van werken van het team onder de loep te nemen.

Op verzoek van de directie en in nauwe samenwerking met de communicatieprofessionals werken we aan het ‘organiseren van de communicatie‘. Waarbij we onder andere kijken naar wat doet het team nu, wat is er in de (nabije) toekomst nodig en wat kan de organisatie zelf.

Aanpak

  

Na een (interne) analyse hebben we de knelpunten en kansen besproken met zowel het management als het team communicatie. Ook is er een globale inrichting van de communicatiefunctie geschetst, één waarbij diversiteit en professionaliteit centraal staat. Door de ‘waan van de dag’ bleek dat de communicatieprofessionals maar weinig tijd hadden voor planning, analyse en strategie.

Vervolgens hebben we – aan de hand van het communicatiekompas (zie hiernaast) – de verschillende manieren van communicatie die Alkmaar Sport inzet gedefinieerd en verdeeld. Op basis van deze verdeling worden de benodigde kwaliteiten en competenties bepaald. En kijken we welke communicatieprofessional, op basis van zijn/haar ervaring, wensen en voorkeursrol, het beste past bij de in kaart gebrachte opgaven.

De volgende stap in deze opdracht is het begeleiden van de huidige communicatieprofessionals in hun nieuwe rol. Waarbij het nemen en overdragen van de verantwoordelijkheid voor de communicatie centraal staat.

Resultaat

Een team communicatie bij Alkmaar Sport dat beschikt over de juiste kwaliteiten en competenties om de verschillende communicatievragen vanuit de organisatie, nu en in de toekomst, op te kunnen pakken. Een team dat door haar diversiteit en professionaliteit van meerwaarde is voor de gehele organisatie.

Meer weten

Meer weten? Lees dan de whitepaper!

Whitepaper de Communicatieve organisatie ligt net achter de horizon

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op