Voetballende kinderen

Samen met stakeholders maken we het Nationaal Preventieakkoord zichtbaarder

Terug naar overzicht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal organisaties zetten gezamenlijk in op een gezonder Nederland. Met het Nationaal Preventieakkoord (NPA) focussen zij zich daarbij op 3 thema’s: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.  De ambities zijn groot; van het aantal mensen met overgewicht terug naar de stand van 1995, een rookvrije generatie in 2040 tot een groter bewustzijn rondom de gevaren van alcohol.  Die ambities zijn haalbaar omdat alle partijen, vanuit verschillende belangen, met elkaar afspraken gemaakt hebben en dezelfde doelen nastreven.

Ondersteuning bij contentcreatie en verspreiding

En diverse resultaten zijn al behaald. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau; rookvrije ziekenhuizen en schoolpleinen, meer watertappunten, ondersteuning om van het roken af te komen gaat in 2020 uit het Eigen Risico, een diverser aanbod alcoholvrije dranken in de sportkantine, gemeenten en provincies die werken aan lokale en regionale akkoorden … Het zijn allemaal inspirerende voorbeelden die een vliegwielwerking kunnen hebben voor anderen. Voorbeelden die gezien mogen worden. Bij die zichtbaarheid ondersteunen wij alle stakeholders van het Nationaal Preventieakkoord. We benaderen hen proactief als we zien dat er bepaalde acties zijn uitgezet of mijlpalen zijn behaald en we een goed contentidee of verspreidingsidee hebben. En zij kunnen contact met ons opnemen met vragen over welke content ze het beste kunnen maken, of wij bij de creatie kunnen helpen of dat wij kanalen kennen waar ze hun content nog beter op kunnen verspreiden.

Samen stap-voor-stap een gezonder Nederland tonen

Het doel van de ondersteuning: samen met de stakeholders een contentflow organiseren rondom de acties en mijlpalen van het NPA. Samen laten zien wat er allemaal al gebeurt, met verhalen vanuit de afzenders die de acties voor een gezonder Nederland uitvoeren. Gedeeld op hun kanalen en breed verspreid via kanalen van partijen die het interessant vinden. Zodat de beweging naar een gezonder Nederland steeds zichtbaarder wordt. Niet door er vanuit het NPA over te praten, maar door te tonen wat het stap-voor-stap bereikt.

Aanpak: reactief en proactief ondersteunen

Het team voor NPA van HVR Group monitort op wat er online gecommuniceerd wordt over acties en mijlpalen van het NPA. Daarnaast worden zij gevoed door beleids- en communicatieadviseurs van het ministerie van VWS over wat er offline speelt. En kunnen stakeholders bij het team terecht met hun hulpvraag. Met die informatie bekijken wij gezamenlijk welke onderwerpen meer aandacht kunnen gebruiken en/of welke mogelijkheden we zien voor een groter bereik. Onze relatiemanager Marcelle zoekt contact met de stakeholders van dat onderwerp, bespreekt de ideeën en spreekt, als er aan de andere kant interesse is, een samenwerkingsvorm af waarmee de ideeën tot uitvoering gebracht kunnen worden. Volgens deze samenwerkingsafspraken gaan Loes en/of Anouk samen met de stakeholder aan de slag met de creatie van content en/of verspreiding.