Voetballende kinderen

Samen met stakeholders maken we het Nationaal Preventieakkoord zichtbaarder

Terug naar overzicht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal organisaties zetten gezamenlijk in op een gezonder Nederland. Met het Nationaal Preventieakkoord (NPA) focussen zij zich daarbij op 3 thema’s: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.  De ambities zijn groot; van het aantal mensen met overgewicht terug naar de stand van 1995, een rookvrije generatie in 2040 tot een groter bewustzijn rondom de gevaren van alcohol. Alle partijen hebben, vanuit verschillende belangen, afspraken met elkaar gemaakt en acties opgesteld. Zo streeft iedereen dezelfde doelen na. HVR draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van de mijlpalen, acties en behaalde resultaten van het NPA. Dit doen we samen met stakeholders in de vorm van contentcreatie en verspreiding.

Ondersteuning bij contentcreatie en verspreiding

Diverse resultaten zijn al behaald. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau; rookvrije ziekenhuizen en schoolpleinen, meer watertappunten, ondersteuning om van het roken af te komen gaat in 2020 uit het Eigen Risico, een diverser aanbod alcoholvrije dranken in de sportkantine en gemeenten en provincies die werken aan lokale en regionale akkoorden. Het zijn allemaal inspirerende voorbeelden die als inspiratie en motivatie dienen voor andere stakeholders. Voorbeelden die gezien mogen worden. Wij zijn er voor stakeholders die vragen hebben over welke content ze het beste kunnen maken (vorm en inhoud), trekken samen op bij de creatie van content en denken mee over kanalen waar ze hun content nog beter op kunnen verspreiden.

Samen stap-voor-stap een gezonder Nederland tonen

Het doel van de ondersteuning: samen met de stakeholders een contentflow organiseren rondom de acties en mijlpalen van het NPA. Samen laten zien wat er allemaal al gebeurt, met verhalen vanuit de afzenders die de acties voor een gezonder Nederland uitvoeren. Gedeeld op hun kanalen en breed verspreid via kanalen van partijen die het interessant vinden. Zodat de beweging naar een gezonder Nederland steeds zichtbaarder wordt. Niet door er vanuit het NPA over te praten, maar door te tonen wat het stap-voor-stap bereikt.

De aanpak: inspelen op concrete behoeftes

Stakeholders kunnen bij het NPA team van HVR Group terecht met hun idee of behoefte. Met die informatie bekijken we samen hoe we het onderwerp in een content item kunnen verwerken en/of welke mogelijkheden we zien voor een groter bereik. Onze relatiemanager Marcelle beheert het contact met de stakeholders, bespreekt de ideeën en spreekt een samenwerkingsvorm af waarmee de ideeën gerealiseerd worden. Vervolgens gaan Loes en/of Anouk samen met de stakeholder aan de slag met de creatie van content en/of verspreiding.

Werk jij aan de acties van het Nationaal Preventieakkoord? Bekijk de visitekaart en neem contact met ons op!