Kindkracht project kleuren hvr group
Online

Samenwerken op niveau leerkrachten, kinderen en ouders

Terug naar overzicht

Kindkracht wil van passend onderwijs op Voorne-Putten echt een succes maken. Het is hun overtuiging dat de noodzakelijke samenwerking pas op gang komt als dat het doet op het niveau van de leerkrachten, de kinderen en de ouders, niet alleen bij de directeuren en besturen. Zij vroegen HVR Group om hen daarbij te helpen.

Samenwerkingsverband Kindkracht

Kindkracht is een samenwerkingsverband van de basisscholen in het kader van Passend Onderwijs in de regio Voorne – Putten. Dat is het gebied tussen de grote watergangen direct ten zuiden van Rotterdam. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn opgezet om te zorgen dat elk kind een passende plek kan krijgen in het onderwijs, liefst zo dicht mogelijk in de eigen omgeving, ook een kind dat wat moeilijker leert. Daarvoor is het nodig dat reguliere scholen en scholen uit het speciaal onderwijs meer samenwerken en een kind dat door omstandigheden extra aandacht nodig heeft niet meer ‘automatisch’ naar het speciaal onderwijs wordt doorgestuurd. Lang niet overal in Nederland komt die samenwerking goed op gang en blijft het hangen in veel gedoe en bestuurlijk overleg.

Aanpak

HVR heeft Kindkracht geholpen om de voorwaarden te creëren voor een samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Samen met de leerkrachten onderzochten we wat hun, deels gemeenschappelijke, drijfveren waren, en wat eventueel in de weg stond om met collega’s van andere scholen, ouders en kinderen te werken aan het creëren van die ‘beste plek’. Vooral het samenwerken met leerkrachten van andere, soms ook andersoortige scholen, bleek lang niet vanzelfsprekend. In die gesprekken leerden leerkrachten elkaar wel veel beter begrijpen en ontstond een basis voor samenwerking. Om deze samenwerking verder te faciliteren zette HVR de online community ‘Leerkracht’ op. Daar kunnen leraren elkaar treffen, bevragen en helpen, vaak met heel alledaagse knelpunten rond het werken met ‘kinderen met een uitdaging’. Omdat echte samenwerking ook vraagt om persoonlijk contact hebben we veel geïnvesteerd in offline communicatie. We organiseerden bijvoorbeeld gemeenschappelijke studiedagen en onderlinge excursies naar elkaars scholen en kenniskringen. Ook biedt de community mogelijkheden tot een-op-een contact tussen leraren om ervaringen uit te wisselen of over een specifieke leerling door te praten. In alle vormen van communicatie ligt de regie bij de leerkracht, niet bij de besturen of het samenwerkingsverband. De professional is aan zet.

Resultaat

Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen leerkrachten die elkaar daarvoor niet eens kenden. Ook ouders zijn serieus betrokken geraakt. De samenwerking wordt nu vooral ‘om het kind heen’ vormgegeven en leraren vinden het veel gemakkelijker om met collega’s op zoek te gaan naar de beste oplossing voor elk kind, binnen of buiten de eigen klas en school. Er zijn zelfs zogenaamde Plus-klassen opgezet om kinderen die net niet meekunnen en hun ouders een extra steuntje in de rug te geven zodat ze toch op hun eigen, oude school kunnen blijven. Thuis nabij.

Bij Kindkracht is Passend Onderwijs echt in beweging gekomen. Door communicatie daar te versterken waar het echt nodig is: op de werkvloer, tussen leerkrachten, ouders en kinderen.

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op