Project, beleid en gebied

Samenwerken en kennis delen in een internationale coalitie

Terug naar overzicht

De leden van de internationale Coalition of the Willing Promote Pollinators werken actief samen om met uitsterven bedreigde bestuivende diersoorten en hun leefomgeving te beschermen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is initiatiefnemer en trekker van deze internationale coalitie, waarbij professionals uit meer dan 20 verschillende landen zijn aangesloten. Het secretariaat ondersteunt de coalitieleden in hun opgave. HVR Group is aangesloten bij het secretariaat en verantwoordelijk voor de communicatie van Promote Pollinators.

Een levend lerend netwerk

Het doel van Promote Pollinators is om een ​​levend en lerend netwerk op te zetten dat de bescherming van bestuivers (insecten, maar in andere werelddelen ook vogels en vleermuizen) wereldwijd op de (politieke) agenda zet. Leden van de coalitie beloven actie te ondernemen om bestuivers en hun leefomgeving te beschermen met een nationale strategie. De coalitieleden delen onderling de opgedane ervaring en hun nieuwe kennis over methoden en succesvolle werkwijzen. Daarnaast zoeken coalitieleden de samenwerking met een brede selectie van stakeholders en doen ze onderzoek naar de beste manieren om zoveel mogelijk bestuivende soorten en hun habitats te behouden.

Aanpak

Door middel van communicatie levert HVR Group een directe bijdrage aan de doelstelling van Promote Pollinators. Samen met andere leden van het secretariaat spoort HVR Group kansen op en structureert het de samenwerking en kennisdeling tussen coalitieleden en partners.

HVR Group doet dat door:

    • Coalitieleden samen te brengen en te verbinden
    • Coalitieleden te inspireren, motiveren en aan te jagen
    • Alle betrokkenen te informeren op praktisch én inhoudelijk niveau
    • Successen die voortkomen uit de projecten van leden te etaleren
    • Promote Pollinators en het secretariaat online én offline te profileren

Uitgelicht: UN Biodiversity Conference 2018

Een concreet voorbeeld van onze communicatie-inzet voor Promote Pollinators is de organisatie van twee belangrijke netwerkmomenten tijdens de tweejaarlijkse UN Biodiversity Conference in november, waar de leden van de coalitie elkaar ontmoeten. Tijdens de conferentie in 2018 in Sharm-el-Sheikh, Egypte, faciliteerde het secretariaat een Sign-up Event voor nieuwe leden en organiseerde het een werksessie voor coalitieleden, potentiële leden en partnerorganisaties. Daarbij zorgde HVR Group voor het versturen van uitnodigingen en praktische en inhoudelijke updates over de bijeenkomsten naar coalitieleden en andere geïnteresseerden, het werven van potentiële ondertekenaars van de declaratie, het samenstellen en bekendmaken van een programma voor de werksessie, het opstellen en versturen van een persbericht naar internationale media, het organiseren van praktische zaken op locatie en het achteraf communiceren van de resultaten van de bijeenkomsten in mailings, een tweede persbericht en een digitale nieuwsbrief. Als lid van het secretariaat begeleidde Elise de Groot het evenement op locatie.

Resultaten

Met de Sign-up sessie in Sharm-el-Sheikh heeft het secretariaat de coalitie uitgebreid met 3 nieuwe leden: Estland, de Europese Unie en Noorwegen ondertekenden de declaratie. Ook heeft de werksessie succesvol bijgedragen aan verbinding en kennisdeling binnen de coalitie. In de zaal bevonden zich vertegenwoordigers van 17 aangesloten landen, om te luisteren naar 5 inhoudelijke presentaties van partners.

Overige werkzaamheden

Naast dat HVR Group het secretariaat ondersteunt bij de organisatie van netwerk- en kennisevenementen, daar actief lobbyt voor nieuwe leden en aanwezig is als ambassadeur van de coalitie, zetten we ons op verschillende andere manieren in voor Promote Pollinators. Zo verzorgen we regelmatig updates over de coalitie aan (internationale) media, beheren we de website en versturen we de digitale nieuwsbrief. Daarbij sturen we op co-creatie: we zoeken de samenwerking op met de leden van de coalitie om actief bij te dragen in de communicatie, zodat de deelnemende partijen van elkaar kunnen leren.

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op