Webredactie en monitoring gemeenten van de toekomst hvr group
Realiseren

Webredactie, monitoring en optimalisatie

Terug naar overzicht

Gemeenten van de Toekomst zocht een partij die voor hen de website en social media ging beheren, redactie zou voeren en het online platform met hen doorontwikkelde. Gemeenten van de Toekomst is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ondersteunt gemeenten bij de verschillende decentralisaties in het sociaal domein, de fysieke leefomgeving en bij toekomstbestendig bestuur. Een belangrijk communicatiemiddel daarbij is de website www.gemeentenvandetoekomst.nl. Wij ondersteunden het programma bij de ontwikkeling en het onderhoud van dit platform, waarbij we het doorlopend optimaliseerden en inspeelden op de behoefte van de doelgroep.

Van delen naar creëren

HVR Group startte eind 2016 met de opdracht. We deelden volgens de bestaande redactieformule van Gemeenten van de Toekomst content van andere sites en merkten al snel op dat gemeentenvandetoekomst.nl op deze wijze de gestelde doelen niet bereikte. De website was erg groot en onoverzichtelijk. Daarbij voegde de website niet veel toe voor de doelgroep, omdat alle inhoud al ergens op andere platformen online stond. De website trok dan ook niet veel bezoekers.

Vernieuwde site en nieuwe redactieformule

Het programma besloot op basis van de terugkoppeling van HVR een flinke stap te zetten: van content delen naar content creëren. Samen met HVR stelde Gemeenten van de toekomst de strategie voor de website scherp op: inspireren en verbinden van gemeenteambtenaren en -bestuurders bij de decentralisaties. Niet meer door content van andere partijen te delen, maar juist door eigen unieke content te maken waarbij beleidsthema’s verbonden worden aan de behoefte en vragen van gemeenteambtenaren. Die strategie werd in samenwerking met Noblestreet verwerkt in een nieuwe website. Begin 2017 ging de nieuwe gemeentenvandetoekomst.nl live. Samen met Gemeenten van de Toekomst stelden we voor deze website een nieuwe redactieformule op.

Constante monitoring onderdeel redactie

Vanaf de livegang voerde HVR Group in overleg met de redactie van Gemeenten van de Toekomst de redactie over de nieuwe website en social media-accounts. Wij haalden met monitoring van nieuws- en social media op relevante thema’s de vraag op die speelde bij gemeenten. De redactie van het programma ging in gesprek met beleidsmedewerkers en accountmanagement. Tijdens redactieoverleggen brachten we die twee informatiestromen bij elkaar en vertaalden ze naar onderwerpen voor nieuwe content. In sommige gevallen werd die content door het ministerie aangeleverd, in de meeste gevallen maakte HVR de content op basis van interviews met inhouds- en ervaringsdeskundigen. De content plaatsten we op de website en deelden we vanuit de tweewekelijkse nieuwsbrief waarop duizenden ambtenaren geabonneerd zijn. Met behulp van A/B-testen optimaliseerden wij de nieuwsbrieven in vorm en onderzochten wij wat het ideale verzendtijdstip was.

Constante optimalisatie

Na de vernieuwing stonden de website en social media als een huis. Toch zijn we blijven investeren in optimalisatie. In de loop van de tijd hebben we geïnvesteerd in verschillende kleine aanpassingen in functionaliteit, content en vorm, om te blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van het programma én de doelgroep. Dat past bij online communicatiemiddelen: die zijn nooit af en moeten doorlopend doorontwikkelen om aan de behoeften te kunnen blijven voldoen. Om de communicatiemiddelen gericht en samen doorlopend te kunnen optimaliseren hebben we een proces ingericht van steeds vier maanden:

  • We bepaalden in overleg de KPI’s voor de website
  • We vertaalden die KPI’s naar gewenst gedrag op de site
  • We analyseerden het bezoekersgedrag met o.a. Hotjar en Google Analytics
  • We trokken conclusies uit het gemeten bezoekersgedrag
  • In gesprek met Gemeenten van de Toekomst en de webbouwer maakten we keuzes voor verbeteringen in inrichting, functionaliteit, vorm en/of content  
  • We zorgden ervoor dat de besproken aanpassingen werden doorgevoerd

Andere werkzaamheden: strategie, projectmanagement subsites en positie bepalen

HVR Group was naast het redactieproces ook betrokken bij de strategie en positionering van Gemeenten van de Toekomst. We waren sparringpartner bij het ontwikkelen en aanpassen van de strategie, en we ondersteunden het interne gesprek met beleidsmakers en accountmanagers door de positie van Gemeenten van de Toekomst ten opzichte van andere partijen in beeld te brengen vanuit het perspectief van de doelgroep. Deze positie lichtten we toe in presentaties die we gebruikten als start van het interne gesprek. Omdat we merkten dat beleidsmakers met name geïnteresseerd waren in de inhoud van het maatschappelijke gesprek rondom hun beleid zetten we onze analyses daar steeds meer op in. We brachten concrete behoeften van de doelgroep en initiatieven in de maatschappij in kaart. Verder maakte HVR Group het samen met Noblestreet mogelijk dat de website werd uitgebreid met gemakkelijk en snel in te zetten subsites. We dachten strategisch mee bij de opzet ervan, stuurden het proces en verzorgden het projectmanagent.

In contact komen

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met jouw vraagstuk? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee.

Neem contact op