Project, beleid en gebied

Werken aan het landschap in verbinding met de omgeving

Terug naar overzicht

Pro­lan­der werkt aan het land­schap van Dren­the en Gro­nin­gen. Ze vertaalt provinciaal beleid naar concrete plannen en zorgt ervoor dat die plannen worden uitgevoerd. In elk project zoekt Prolander naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied. HVR Group adviseert de verschillende projecten over de communicatiestrategie en creëert content afgestemd op de wensen van de doelgroep.

Aanpak

Door met verschillende stakeholders in het gebied (denk bijvoorbeeld aan het waterschap, staatsbosbeheer, landbouwverenigingen en dorpsraden) samen te komen en communicatie op te zetten wordt er verbinding gemaakt met de verschillende doelgroepen van Prolander. Elk gebied kent haar eigen stakeholders en het is daardoor per gebied verschillend welke partijen deelnemen aan de werkgroep, en welke middelen het meest geschikt zijn om de doelgroep te bereiken. Door per project het speelveld in kaart te brengen en te monitoren stemmen wij de communicatie-acties af op de behoeften die er zijn. Zo creëren we samen maatwerk.

Uitgelicht: Gebiedscommunicatie Bargerveen-Schoonebeek

Op excursie in het Bargerveen

Een van de projecten van Prolander waarvoor HVR Group de communicatie ondersteunt is Bargerveen-Schoonebeek. Dit natuurgebied van 2100 hectare, vlak tegen de Duitse grens in Drenthe, is een van de laatste stukken levend hoogveen van Nederland. Om de natuur in het gebied te beschermen en toekomstbestendig te maken worden er drie waterbufferzones gerealiseerd. Samen met de bestuurscommissie en de communicatiewerkgroep vertalen we de ontwikkelingen in het gebied naar toegankelijke content op de projectwebsite, creëren en versturen we online nieuwsbrieven en organiseren we bijeenkomsten.

Koning Willem-Alexander opent de schaapskooi bij Weiteveen

Zo organiseerden we op 27 september 2018 de opening van de nieuwe schaapskooi bij Weiteveen, waar zelfs Koning Willem-Alexander bij aanwezig was. In een speciale editie van de nieuwsbrief vatten we de feestelijkheden van de dag nog eens samen.

Ook maakten we op basis van webstatistieken en monitoring een uitgebreide analyse voor de online communicatiemiddelen van het project. De uitkomsten bespraken we met de communicatiewerkgroep en werken we in 2019 uit tot een concreet optimalisatieplan, waarmee we nóg sterker de verbinding zoeken met belanghebbenden in en rondom het gebied.

Resultaat

HVR Group helpt Prolander heldere en transparante communicatie aan te bieden daar waar de doelgroep zich bevindt. De projectleiders en communicatiemedewerkers van Prolander staan in direct contact met onze adviseurs, die worden ondersteund door  contentspecialisten en (web)redacteurs. Door deze korte lijnen is het mogelijk om snel te schakelen en communicatie te realiseren. Uniek aan dit project is de veelzijdigheid: van communicatieadvies tot bijeenkomst, van nieuwscreatie tot digitale nieuwsbrief en van online magazine tot contact met regionale media. Samen stellen we het ideale pakket aan acties samen en brengen wij deze tot een goed resultaat.